Kalkulačka v1.0 by AntReX


MANUÁL

1. Každý příklád musí vypadat např. 10 + 10


2. Špatné zadání 10+10 (je potřeba vždy uvést mezeru.


3. Jak počítat? 10 X 10 -> Místo "X" dosaď operátora.


4. Podpora operátorů: / * - + % > < = % x ?


Výpočty

5. Klasické výpočty: 10 + 10, 10 / 10 atp..


6. Výpočet procent: 10% ze 100 napiš: 10 % 100


7. Porovnání větší, menší rovno: 10 > 2 (odpověď: správně)


8. Porovnání větší, menší rovno: 10 ? 5 (odpověď: 10 > 5


9. Vytvoření násobilky: Např.násobilka 5 -> 5 x 5