Tester regulárních výrazů

Regulární výraz:

Text:

Všechna malá písmena: ^[a-z]+$
Všechna malá a velká písmena včetně čísel: ^[a-zA-Z0-9]+$
Kontrola zadání emailu: ^[^@]+@[^@]+[.][a-zA-Z]+$

Text nevyhovuje regulárním výrazům